Homepage / Begrippen / Vloeistofdichte vloer/verharding
Vloeistofdichte vloer/verharding

Dit is een vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen.

Een vloeistofdichte vloer moet 1x per jaar in uw eigen bedrijfsinterne controlesysteem worden opgenomen, en 1x in de zes jaar geinspecteerd door onafhankelijke inspecteur.

Aandachtspunten of kenmerken:

  • een betonvloer zonder scheuren en met afgekitte leiding – en kabeldoorvoeren en afgekitte aansluitingen op wanden, putten en goten
  • eventueel met een vloeistofdichte afwerklaag van gietasfalt of kunststof
  • betonplaten of betonelementen met afgekitte naden
  • staalvezel vloeren met afgekitte breuknaden, (giet)asfalt
  • verplichte inspectie door onafhankelijke inspecteur (eenmaal per 6 jaar)
  • jaarlijkse bedrijfsinterne controle volgens een lijst die staat beschreven in bijlage D SIKB van de SIKB AS 6700  (zie Bedrijfsinterne controle)
  • aanleg onder certificaat (zie Richtlijnen SIKB) is verplicht bij tankplaatsvloeren boven een bepaalde doorzet.

In het Activiteitenbesluit is het inspecteren van de bedrijfsriolering niet wettelijk vereist. Bij mogelijke problemen wordt deze inspectie wel aanbevolen, om te voorkomen dat lekkage van de riolering alsnog tot bodemverontreiniging zou kunnen leiden. Ook hier geldt derhalve de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Klik hier voor de werkinstructiekaart bodembescherming