Homepage / Opslagtanks en mestbassins / Ondergrondse opslagtanks
Ondergrondse opslagtanks

Ondergrondse opslag van vloeibare brandstoffen
De eisen voor de opslag in ondergrondse tanks zijn gebaseerd op de meest recente versie van de richtlijn PGS 28 “Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’’ (versie 1.0 december 2011).

Keuring van ondergrondse tanks
Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat de keuring, installatie, reparatie en vervanging van ondergrondse tanks gedaan wordt door een persoon van een bedrijf die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Zie voor meer informatie de pagina 'inspectie opslagtanks en mestbassins'.