Homepage / Wet- en regelgeving / Maatregelen & voorzieningen
Maatregelen & voorzieningen

Bij bodembescherming is het doel een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. In sommige situaties kan dit moeilijk worden bereikt, en is het toegestaan om te kiezen voor een aanvaardbaar bodemrisico.

Alle activiteiten die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen hebben al dan niet een verplichting om bepaalde voorzieningen of maatregelen te treffen. Het doel is om de bodem bij voorbaat al te beschermen zodat deze niet (meer) verontreinigd raakt. Bedrijven die meldingplichtig zijn, moeten voldoen aan de maatregelen die genoemd staan in het Activiteitenbesluit- of Activiteitenregeling.

In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming is voor iedere bodembedreigende activiteit het bodemrisico aangegeven. Verder worden per activiteit voorzieningen en maatregelen aangegeven waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico kan worden bereikt. Als uw bedrijf omgevingsvergunningplichtig is, neemt het bevoegd gezag (veelal uw gemeente) deze voorzieningen en maatregelen als voorschrift op in de vergunning. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen:

Bodembeschermende voorzieningen:
- vloeistofdichte vloeren en verhardingen
- vloeistofkerende vloeren
- lekbakken
- geomembraanbaksystemen
- dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie
- bedrijfsriolering
- kathodische bescherming

Bodembeschermende maatregelen (beheermaatregelen bij voorzieningen):
- Bedrijfs Interne Controle systeem (BIC)
- inspecties
- werkinstructies