Homepage / Links
Links

Enkele relevante links zijn:

www.wetten.nlHier vindt u alle wet- en regelgeving die in Nederland geldt.
www.SIKB.nlOp de website van SIKB zijn de kwaliteitsrichtlijnen te vinden en staat veel informatie over kwaliteitsverbetering in het  bodembeheer.
www.odivdv.nlWebsite van de Stichting ODI/VDV die de kwaliteit waarborgt van inspecties en adviezen op het gebied van bodembeschermende voorzieningen en ondergrondse tankinstallaties.
www.nibv.nlWebsite van het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen dat als overkoepelende organisatie fungeert van bedrijven met affiniteit voor bodembescherming.
www.Infomil.nlHier vindt u veel informatie over het Activiteitenbesluit en het AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) waarmee u door het invullen van een aantal vragen een overzicht krijgt van de verplichtingen die voor uw bedrijf gelden.
www.omgevingsloketonline.nl  Hier vindt u informatie over vergunning/meldingscheck en het online regelen daarvan.
www.reit.nlHier vindt u informatie over de Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800 (voorheen BRL K-903) en erkenningsregeling voor tankinstallateurs.

Klik hier voor informatie over het Activiteitenbesluit