Homepage / Begrippen / Lekbakken en opvangvoorzieningen
Lekbakken en opvangvoorzieningen

Als aanvulling op een vloeistofkerende vloer is het treffen van aanvullende bodembeschermende voorzieningen in een aantal gevallen noodzakelijk. In die gevallen waar vaatwerk op de vloer is opgeslagen en er dus vloeistoffen vrij kunnen komen, is het gebruik van opvangbakken, lekbakken en opslagcontainers met voldoende capaciteit verplicht. Ditzelfde geldt ook voor metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen. 

Ook hier geldt het advies aan de ondernemer om hoge eisen te stellen aan incidentenmanagement en de conditie van vloeistofdichte voorzieningen jaarlijks te controleren en vast te leggen.