Homepage / Inspectie opslagtanks en mestbassins
Algemeen


Voor alle bedrijven die inspecties of keuringen uitvoeren op tanks en mestbassins geldt dat deze moeten beschikken over een erkenning (vergunning) van de minister van Infrastructuur & Waterstaat (afgegeven door RWS).


Daarnaast geldt dat de bedrijven gecertificeerd of geaccrediteerd moeten zijn om de werkzaamheden te mogen uitvoeren. Specifiek geldt voor:

-Keuring mestbassins: gecertificeerd conform BRL 2342

-Keuring bovengrondse tanks: gecertificeerd conform BRL SIKB 7800

-Inspectie en keuring ondergrondse tanks: geaccrediteerd conform AS SIKB 6800


Van de resultaten van de keuring of inspectie wordt een certificaat of rapportage verstrekt dat u desgewenst aan het bevoegd gezag kunt tonen.