Homepage / Inspectie opslagtanks / Inspectie ondergrondse tanks
Inspectie ondergrondse tankinstallaties

Volgens het Bal moet de keuring, installatie, reparatie en vervanging van ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie gedaan worden door een installatie- of  inspectiebureau dat beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit (erkende inspectie-instelling). De inspectie moet conform de Regeling bodemkwaliteit plaats vinden overeenkomstig  AS 6800 Controle en keuring tank (opslag)installaties. De erkenningen worden voor verschillende onderwerpen (per protocol) afgegeven

Klik hier voor de erkende inspectie-instellingen (type *** bij inspectiebedrijf en kies dan de scope).

Kathodische beschermingProtocol 6801
Sludge controleProtocol 6802
Aarding en potentiaal-vereffeningProtocol 6803
HerkeuringenProtocol 6811

In onderstaande tabel zijn de frequenties van de keuringen (per 1/1/24) aangegeven. 

Stalen opslagtank enkelwandig

Eerste (her)keuring 

Volgende (her)keuring

Zonder coating of niet volledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779

20 jaar

20 jaar

Diesel in ondergrondse tanks

Stalen opslagtank dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL SIKB 7800

Eerste (her)keuring 

Volgende (her)keuring

Ongeacht coating (bij diesel)

20 jaar

20 jaar

Vloeibare brandstoffen anders dan diesel in ondergrondse tanks

1e herkeuring
met peilbuis
1e herkeuring
zonder peilbuis
2e herkeuring
met peilbuis
2e herkeuring
zonder peilbuis
Zonder coating of 1/3 gecoat15201520
Volledig gecoat niet volgens BRL SIKB 780015202020
Volledig gecoat volgens BRL  SIKB 780020202020
 

Kunststof opslagtank enkelwandig of dubbelwandig

Eerste (her)keuring 

Volgende (her)keuring

Kunststof opslagtank enkelwandige of dubbelwandige (GVK)

15 jaar

15 jaar

Nota Bene:

  • een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie is opgeslagen wordt ten minste eenmaal per vijf jaar (inwendig) beoordeeld en gekeurd.