Homepage / Begrippen
Introductie

Ter verduidelijking hebben we een aantal kernbegrippen voor u op een rij gezet: bodembeschermende voorziening, vloeistofdichte vloer/verharding, vloeistofdichte voorziening, vloeistofkerende vloer, incidentenmanagement, inspectie vloeistofdichte vloeren, keuring bovengrondse tanks en keuring ondergrondse tanks.