Homepage / Wet- en regelgeving / Vergunningplichtig
Vergunningplichtig

De wet schrijft voor dat een omgevingsvergunning nodig is voor alle activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte. Deze omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig hebt, kunt u via Omgevingsloket online vrijblijvend de vergunningcheck doen. U hoeft hiervoor niet in te loggen. Op basis van de resultaten van de vergunningcheck stelt het systeem een aanvraagformulier op maat samen. De indieningsvereisten, procedure en toetsingscriteria zijn afhankelijk van de activiteit(en) die u gaat verrichten.