Homepage / Inspectie opslagtanks en mestbassins / Inspectie ondergrondse tanks
Inspectie ondergrondse tanks

Volgens de Activiteitenregeling moet de keuring, installatie, reparatie en vervanging van ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie gedaan worden door een inspectiebureau dat beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit (erkende inspectieinstelling). De inspectie moet conform de Regeling bodemkwaliteit plaats vinden overeenkomstig  AS 6800 Controle en keuring tank (opslag)installaties. De erkenningen worden voor verschillende onderwerpen (per protocol) afgegeven

De erkende inspectie-instellingen (per  protocol) zijn in onderstaande tabel vermeld:

Kathodische beschermingProtocol 6801Klik hier voor de erkende instellingen
Sludge controleProtocol 6802Klik hier voor de erkende instellingen
Aarding en potentiaal-vereffeningProtocol 6803Klik hier voor de erkende instellingen
HerkeuringenProtocol 6811Klik hier voor de erkende instellingen

In onderstaande tabel zijn de frequenties van de keuringen aangegeven. 

Stalen opslagtank enkelwandig

Eerste (her)keuring 

Volgende (her)keuring

Zonder coating of niet volledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779

20 jaar

20 jaar

 

Stalen opslagtank dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910

Eerste (her)keuring 

Volgende (her)keuring

Ongeacht coating

20 jaar

20 jaar

 

Kunststof opslagtank enkelwandig of dubbelwandig

Eerste (her)keuring 

Volgende (her)keuring

Kunststof opslagtank enkelwandige of dubbelwandige (GVK)

15 jaar

15 jaar

Nota Bene:

  • een ondergrondse opslagtank gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied wordt eenmaal per tien jaar herkeurd.
  • een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie is opgeslagen wordt ten minste eenmaal per vijf jaar (inwendig) beoordeeld en gekeurd. De tank moet tevens tenminste eenmaal per jaar geleegd.
  • de water/sludge controle bij stalen tanks met inwendige coating overeenkomstig BRL K779 mag eens per drie jaar in plaats van jaarlijks worden uitgevoerd;
  • de water/sludgemeting mag jaarlijks door ondernemer zelf worden uitgevoerd conform WBM-protocol SIKB 6802 in plaats van door een gecertificeerde instelling;
  • de jaarlijkse water/sludge controle is niet noodzakelijk bij vloeistoffen van PGS-klasse 4 en afgewerkte olie.