Homepage / Begrippen / Incidentenmanagement
Incidentenmanagement

Incidentenmanagement betreft het treffen van maatregelen ter voorkoming en/of beperking van bodemimmissies, zoals opruimen van morsingen (algemene zorg) of het doelmatig ingrijpen met adequate middelen bij falen van proceshandelingen.

Voorbeelden van Incidentenmanagement zijn:

  • bedrijfsinterne jaarlijkse controle, vastleggen in controlelijst (5 jaar bewaren)
  • direct opruimen van gemorste vloeistoffen met vuile poetsdoeken of absorptiekorrels (zorg voor voldoende voorraad)
  • vastleggen “hoe te handelen” in werkinstructie voor uw medewerkers op de werkvloer
  • vaatwerk, smeer-en systeemoliën, koelvloeistof en afgewerkte olie zijn opgeslagen boven lekbakken
  • metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen staan eveneens boven lekbakken